Monday, June 23, 2008

Vote on Price Hike Policies

A vote has just been called on the Government's motion by the Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs to move his motion on the recent oil price hikes. (Warning: Long Post)
Bahawa mengikut peruntukan Peraturan Mesyuarat 27(3) Dewan ini mengambil ketetapan-ketetapan berikut:
"Bahawa Dewan ini,

Prihatin akan kenaikan mendadak harga minyak, makanan dan komoditi lain di pasaran dunia, yang merupakan fenomena global di luar kawalan Kerajaan.

Menyedari bahawa fenomena kenaikan harga ini membawa impak negatif yang besar kepada kesejahteraan rakyat serta kemajuan ekonomi negara.

Memahami dan menyokong langkah Kerajaan untuk menstruktur sistem subsidi minyak dan gas yang menjejas kewangan Kerajaan dan tidak dapat ditanggung tatkala harga minyak di pasaran global terus meningkat tinggi, agar beban ke atas ekonomi negara dapat dikurangkan dan subsidi dapat diagihkan dengan lebih saksama kepada mereka yang benar-benar memerlukannya yakni golongan miskin dan berpendapatan rendah dan sederhana.

Menyokong langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Kerajaan untuk mengurangkan beban ke atas rakyat yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, makanan dan komoditi, agar kesejahteraan hidup rakyat terus terjaga.

Menyedari keazaman dan usaha Kerajaan untuk terus mempertingkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperjuangkan agenda pembangunan nasional, walaupun persekitaran di peringkat global semakin mencabar.

Bahawa Dewan yang mulia ini menyeru kesemua lapisan rakyat Malaysia termasuk pekerja dan pengusaha agar tabah dan bersatu padu dalam menghadapi cabaran global ini serta memelihara keamanan, kestabilan dan kesejahteraan kita bersama”.
I have voted against the motion together with my other Pakatan Rakyat colleagues. The Government won the vote with 129 votes against 78 votes. The high profile pair from SAPP were missing from the Parliament.

My reasons to vote against the motion was to be expressed in my speech, attached below, which unfortunately didn't get to see the light of day as I didn't get a chance to speak. 9 MPs from the opposition got to speak - 4 from PAS, 2 from PKR, 2 from DAP and 1 supposed Independent.

My speech is as follows (a large part of which I have taken from my earlier blog post here.)
Tuan Yang DiPertua,

Saya ingin menyatakan bahawa walaupun kenaikan harga minyak sudahpun dijangka dan memang susah dielakkan, kerajaan tidak mengambil langkah yang mencukupi untuk mengurangkan beban rakyat Malaysia dalam menghadapi masalah kenaikan harga petrol dan elektrik.

Saya akan membangkang usul yang dikemukakan kerana Kerajaan tidak menyediakan mekanisme yang sempurna dan mencukupi untuk membantu rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan dan menghadapi cabaran yang besar dan payah.

Kerajaan telah menggurangan subsidi minyak yang menyebabkan kenaikan harga minyak dan elektrik setinggi 63%.

Pada masa ini, Kerajaan telah mengumumkan pemberian wang tunai mengikut saiz kenderaan. Ini menglibatkan pemberian setahun sebanyak RM625 untuk kenderaan dengan kapasiti engine 2L ke bawah, RM150 untuk motorsikal dengan kapasiti engine 250CC ke bawah. Cukai jalan juga diturunkan sebanyak RM200 bagi kenderaan 2L ke atas dan sebanyak RM50 bagi motorsikal 250CC keatas.

Walaupun cara ini nampaknya adil dan innovatif, cara penyelesaian ini adalah untuk jangka pendek dan tidak dengan sepenuhnya menyelesaikan isu-isu lain yang penting sekali:

1.Usaha-usaha ini akan terus menggangu (distort) corak pengangkutan, harga-harga, dan kemahuan tetapi tidak menggalakan kegunaan pengangkutan awam. Tiada insentif bagi rakyat Malaysia, terutamanya rakyat di kawasan urban, untuk berubah kepada pengangkutan awam, yang akan mengurangkan kegantungan kepada minyak, mengurangkan kesesakan jalan raya, dan juga mengurangkan impak terhadap persekitaran apabila subsidi diberi mengikut pemilikan kenderaan.

Sebaliknya, terdapat khabar bahawa subsidi bas akan dikurangkan dan kos pengangkutan awan akan dinaikkan. Negara kita dijangka menjimat RM13.7 billion daripada pengurangkan subsidi-subsidi, tetapi kejimatan ini telahpun dirancangkan bagi kepelbagaian guna kecuali memperbaiki pengangkutan awam yang akan menolong Negara kita dalam jangka masa panjang.

2.Kenaikan harga minyak seharusnya diumumkan seiring dengan pelan-pelan konkrit untuk mempercepatkan pembinaan rangkaian pengangkutan awam (mass transportatation networks), seperti membesarkan rangkaian LRT dan "bus feeder system" ataupun memperbaiki rangkaian sedia ada. Kekurangan pelan-pelan tersebut adalah sesuata kemuradaratan kepada penduduk Lembah Klang dan juga kawasan bandar di mana kesesatan jalan raya adalah kebiasaan dan system pengangkutan awam kurang baik.

Kerajaan telah lama membincangkan dan menjanjikan pelan system pengangkutan awam komprehensif. Namun, tiada langkah-langkah konkrit telah dilaksanakan dan negara kini kian bergantung kepada kenderaan-kenderaan persendirian. Akibat kelalaian kerajaan dalam merancangkan pembangunun, peningkatan harga minyak baru-baru ini sangat menyusahkan raykat Malaysia, terutamanya rakyat berpendapatan rendah.

Namun, kerajaan hanya mengumumkan RM100 juta untuk mereka yang ingin mengambil pinjaman untuk menjadi pemandu teksi. Tiada lagi langkah konkirt buat masa ini. Raykat tidak berdaya menunggu sehingga tahun depan untuk kerajaan mengumumkan pelan serta langkah pelaksanaan untuk memantapkan pengangkutan awam Malaysia. Rakyat memerlukan reaksi positif dari kerajaan sekarang juga.

3.Akhirnya, kenaikkan harga tenaga akan menyebabkan inflasi sekunder barang-barang penggunaan dan servis harian. Pemberian wang tunai kenderaan yang disyorkan cuma membantu mereka yang memiliki kereta atau motorsikal tetapi tidak membantu mereka yang masih menghadapi masalah-masalah kenaikan harga keperluan harian.

Secara kebetulan, golongan ini lebih mungkin adalah dari golongan berpendapatan rendah yang paling memerlukan pertolongan dalam menghadapi kesan-kesan sekondari inflasi yang disebabkan reduksi subsidi.

Saya mengulangkan pengesyoran DAP untuk menimbangkan skim geran sebanyak RM3000 kepada setiap pekerja ataupun RM6000 bagi setiap keluarga yang kurang keupayaan dan pendapatan. Wang ini boleh diberi melalui mekanisme EPF (KWSP) di mana kita terus dapat maklumat gaji pekerja.

Konsumer-konsumer seterusnya akan mempunyai pilihan untuk mengguna wang dengan sebaik mungkin mengikutan keperluan masing-masing. Di samping itu, konsumer-konsumer ini akan mendapat wang gran ini sama ada mereka memiliki kenderaan.

Membantu rakyat melalui sistem yang sedia ada juga lebih murah dan kurang bermasalah untuk menghantar wang balik kepada rakyat, jauh lebih murah dan effisien berbanding dengan skim money order ataupun kad subsidi yang dibentang kerajaan.

Kerajaan memang mampu memberikan bantuan yang dicadangkan ini kerana sumbangan Petronas kepada kerajaan kian meningkat, dan mencapai sebanyak RM55 bilion tahun lalu. Wang Petronas adalah wang kepunyaan rakyat dan ianya perlu dikongsi supaya beban rakyat dapat diringankan.

Negara Hong Kong dan Singapura dan, dua-dua ekonomi yang langsung tidak ada sumber semulajadi seperti minyak, gas, balak, tanah untuk tanaman komersil seperti minyak sawit, dapat mengendalikan polisi grant tunai kepada rakyat mereka yang kurang berupaya dari segi kewangan. Malaysia sebagai antara sebuah negara yang terkaya dengan sumber minyak di seluruh dunia, patut mengikut teladan yang baik dimana nasib rakyat diutamakan, apatah lagi minyak yang digali Petronas adalah minyak kepunyaan semua rakyat Malaysia.

Akhir sekali, saya menyeru supaya kerajaan memberikan kuasa persaingan harga kepada setiap syarikat petrol. Dua belas tahun yang lalu, apabila sebuah syarikat petrol memberikan diskaun kepada pengguna, pihak Petronas membantah langkah tersebut and kerajaan mengambil keputusan menyokong bantahan tersebut dan persaingan harga petrol dilarangkan.

Demi meringankan beban rakyat, kerajaan mesti membatalkan larangan tersebut supaya persaingan harga minyak antara syarikat seperti yang ada di luar negara boleh digalakkan. Hanyan dengan kebabasan persaingan, rakyat jelata Malaysia akan bermanfaat.

Tuan Yang Dipertua, saya memohom menolak usul yang dikemukakan oleh Menteri.
Despite voting enbloc with my other opposition colleagues, I voted with my consciences with only the interest of Malaysians in my mind. We could only have hoped that our honourable members on the other side of the fence can do the same.
Post a Comment