Monday, March 22, 2010

What's EKUINAS?

One of the curious development last year as the Prime Minister removed the 30% bumiputera requirement for public listing on Bursa Malaysia, was the set up of the RM500 million EKUINAS fund to specifically promote bumiputera participation in the local economy.

What I couldn't fully understand was how a RM500 million fund, almost fully funded by the Government, taking equity interest in various companies would actually promote or increase bumiputera participation.  So I asked the following question to the Prime Minister in parliament:

Tony Pua meminta Menteri Kewangan menyatakan bagaimana dana Equinas dapat meningkatkan penyertaan bumiputera dalam ekonomi sedangkan ia dibiayai oleh kerajaan dan bukan daripada pelabur bumiputera. Apakah perbezaan antara Equinas dengan dana pelaburan kerajaan seperti 1MDB, Khazanah dan lain-lain? 

The following was a fairly long answer, which again, did not answer the crux of my question.

Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS) ditubuhkan dengan tujuan meningkatkan penyertaan Bumiputera dalam ekonomi secara bermakna dan berkesan.  Ekuinas merupakan syarikat government linked private equity fund management yang bukan sahaja mengurus dana daripada sumber Kerajaan malah menjana dana dari sumber luar.  Ekuinas mempunyai empat fungsi utama iaitu:
i. menggalakkan penglibatan berkesan dan berkekalan Bumiputera dengan menguasai pemilikan dan pengurusan syarikat dalam sektor korporat;

ii. mengenal pasti usahawan Bumiputera yang berpotensi serta membina keuppayaan usahawan Bumiutera sedia ada untuk terlibat secara efektif dalam sektor pertumbuhan strategik berasaskan meritokrasi;

iii. mewujudkan usahasama tulen di antara Bumiputera dengan bukan Bumiputera dalam sektor strategik; dan

iv. meningkatkan tenaga kerja Bumiputera terutamanya dalam kategori pekerjaan pengurusan dan professional.
Melalui penekanan kepada aspek penguasaan dan pengekalan pemilikan ekuiti, Kerajaan yakin Ekuinas mampu menjadi mekanisme yang berkesan untuk meningkatkan pemilikan ekuiti Bumiputera.  Prinsip pemilihan investee company yang berasaskan meritokrasi dan ketulenan juga akan menyumbang kepada peningkatan pemilikan ekuiti Bumiputera yang lebih bermakna.

Ekuinas merupakan anak syarikat milik penuh Yayasan Ekuiti Nasional iaitu sebuah tabung amanah yang diwujudkan untuk kepentingan Bumiputera, sama seperti Permodalan Nasonal Berhad yang merupakan anak syarikat milik penuh Yayasan Pelaburan Bumiputera, sebuah tabung amanah yang diwujudkan untuk menggalakkan penyertaan Bumiputera di dalam pasaran modal.  Ini berbeza daripada 1Malaysia Development Berhad atau Khazanah Nasional Berhad yang dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan Diperbadankan.

Maybe I'm a little thick, but with the above answer, I'm still completely clueless on how Equinas can help individual bumiputeras, and on how it sources funds other than from Government.
Post a Comment